Nødsituationer

Ved brand eller alvorlig personskade: RING 112.

I akutte nødsituationer, hvor der er fare for person- eller bygningsskade kontaktes varmemesteren på tlf. 20 71 05 45 (8-12 på hverdage). Udenfor dette tidsrum kontaktes 4399 9998 (Anders Andersen Skadeservice).

Såfremt dette ikke er muligt, skal hjælp tilkaldes på følgende telefonnumre:

Vandskade/VVS, Otto Mathiesen’s Eftf. tlf. 38 34 79 04

Dansk Elevator Service tlf. 40 76 36 00

Falk El & Totalservice tlf. 26 27 72 92

Ovennævnte telefonnumre må kun anvendes i uopsættelige tilfælde.

Ved funktionssvigt eller lækager, hvor der ikke er fare for person- eller bygningsskade, kontakt varmemesteren på tlf. 20 71 05 45 8:00-12:00 mandag til fredag.