Opgaver

Dette link er en overordnet liste over større og mindre løbende såvel som enkeltopgaver for Platanhusene: Platanhusene – Årsplan

Flere har spurgt om hvilke udgifter Ejerforeningen dækker og hvilke udgifter der påhviler den enkelte ejer. Det følgende link skal derfor tjene som vejledning med udgangspunkt i de almindeligst stillede spørgsmål: Platanhusene – Hvem skal nu betale …

Begge dokumenter er også indsat som bilag i Beboerhåndbogen