Selskabslokalet

selskabslokale

Regler for benyttelse af selskabslokalet
Platanvej 22 C, st.

Pkt. 1  Reservering
Ved reservering af selskabslokalet – som sker ved henvendelse til bestyrelsen i kontorets åbningstid – betales en leje, der er fastsat af bestyrelsen.

Der gøres yderligere opmærksom på:
1. Der må ikke overnattes i selskabslokalet.
2. Lokalet kan ikke lejes Nytårsaften.

Lokalet kan tidligst reserveres 6 måneder før den ønskede lejedato. Lejeren er ansvarlig for skader, som anrettes på inventar, indretning m.m. samt for supplerende rengøring, hvis dette er påkrævet. jvfr.  5 og 6.
Lokalet kan alene lejes af beboerne til disses egne arrangementer, og beboeren skal være til stede under arrangementet.

Pkt. 2  Afbestilling
For at sikre, at selskabslokalet kun lejes i det omfang, det skal benyttes, vil hele den forudbetalte leje, blive udbetalt ved afbestilling mindst 8 dage i forvejen.

Pkt. 3  Udlånstid
Lokalet er disponibelt fra kl. 12:00 på den reserverede lejedag til næste dag kl. 12:00. Nøgler udleveres i kontorets åbningstid eller efter nærmere aftale senest dagen før.

Såfremt en lejer ønsker at disponere over lokalet dagen før og/-eller dagen efter den egentlige benyttelsesdag og vil være sikker på, at lokalet er ledigt, må der foretages reservation af disse dage, og betales normal leje herfor, jvfr. pkt 1.

Pkt. 4  Musik
Lokalet kan alene benyttes frem til kl. 01.00 hvor dette så skal være forladt.

Musik skal være så afdæmpet, at det sker uden gener for beboerne i de omkringliggende lejligheder.

Pkt. 5  Rygning og dekoration af lokalet
Rygning må ikke foregå i lokalet eller i opgangen ved elevatoren. Ophæng af pynt i lokalet o. lign. må ikke sættes fast med tape på væggene.

Pkt. 6  Aflevering af lokalet
Lokalerne skal være ryddet for madvarer m.v., senest kl. 12:00 dagen efter benyttelsen. Lokalerne, ovnen og toilettet skal rengøres, stole støvsuges, borde aftørres og stilles på plads og al tape fjernes inden samme tidspunkt.

Køleskabet må ikke slukkes.

Såfremt oprydning og rengøring ikke er tilfredsstillende udført af lejeren, kan dette foretages af ejerforeningen for lejerens regning.

Pkt. 7  Optælling af inventar
Der er ophængt en inventarliste indvendig i køkkenskabsdøren. Der gøres specielt opmærksom på, at duge, håndklæder, viskestykker og toiletpapir ikke forefindes i selskabslokalet. Såfremt der mangler inventar eller er sket beskadigelse af lokalet i øvrigt, skal der betales erstatning.

Pkt. 8  Besigtigelse af lokalet
Lejeren af lokalet opfordres til før reservationen, at gøre sig bekendt med selskabslokalets indretning og inventarliste.

Pkt. 9  Overtrædelse af gældende regler
Overtrædelse af nærværende regler for benyttelse af selskabslokalet kan medføre fortabelse af retten til at benytte dette. Tvistigheder om reglementets bestemmelser afgøres endeligt af ejerforeningens bestyrelse.

Frederiksberg, december 2009
Bestyrelsen